Standby Workteam

Vår garanti  -  trygghet genom hela uppdraget

-   Om ni inte är nöjda gör vi om jobbet eller ger er pengarna tillbaka.
-   Priset bestäms innan uppdraget påbörjas, dvs inga dolda kostnader.
-   Det kostar inget att få kandidater presenterade.
-   Ni betalar inget förrän ni hittar den kandidat ni vill anställa.
-   Ni kan när som helst avbryta uppdraget utan kostnad.

Standby Workteam     |     Lilla Nygatan 11     |     211 38 Malmö     |     040 - 23 24 90     |     info@standbyworkteam.se