Standby Workteam

Teknik  Logistik  Sälj  Ekonomi  Office
Inom dessa områden rekryterar vi assistenter, chefer och specialister. Vi arbetar ofta med organisationer där våra yrkesområden står i nära samverkan och där medarbetaren måste ha förståelse inom flera områden.

Yrkesområden

Teknik

inkl.   konstruktion, tillverkning, underhåll, service, R&D, Life Science

Logistik

inkl.   Logistik, inköp, planering, kvalité, controlling

Sälj

inkl.   Kundservice, innesälj, utesälj, marknadsföring

Ekonomi

inkl.   Ekonomi, redovisning, lön, finans, controlling

Office

inkl.   Reception, administration, InternIT, HR, juridik

Standby Workteam     |     Lilla Nygatan 11     |     211 38 Malmö     |     040 - 23 24 90     |     info@standbyworkteam.se